top of page

רפואה בטוחה

זה בידיים שלנו!

המגיפה השקטה: זיהומים בבתי חולים

  על פי נתוני מבקר המדינה  

  בכל שנה מתים בישראל כ-6000 איש  

  מזיהומים נרכשים בבתי החולים  

על פי מבקר המדינה, הגורמים הם:

היגיינת ידיים לקויה, תנאי אשפוז ומחסור חמור בתשתיות ובכוח אדם,  היעדר בידוד חולים, חוסר מודעות וריבוי של ציבור המבקרים בבתי חולים

על פי המבקר ניתן להקטין את כמות הנפטרים

ב-75% - ז"א להציל כ-4500 איש בשנה

Mother and Newborn

רפואה בטוחה - זה בידיים שלנו

 

עמותת רפואה בטוחה שמה לה למטרה להפחית את התמותה מזיהומים נרכשים בבתי חולים

חזקו אותנו והשקיעו ברפואה בטוחה לכולם

join us.jpg
partner.jpg

הצטרפו למתנדבים

מתנדבים הם חלק קריטי בפתרון. מתנדבי האגודה מעבירים הדרכות הרצאות וסדנאות לקהלים בסיכון לזיהום בבתי חולים. הצטרפו אלינו והשפיעו על קידום חזון הרפואה הבטוחה בישראל 

חזקו את הרפואה הבטוחה

המפתח לפתרון מתחיל במודעות ציבורית. אנו משקיעים משאבים רבים על מנת ליצר אג'נדה תקשורתית ותמיכה בדעת הקהל. תרומתך תאפשר לנו לצמצם את התמותה מזיהומים נרכשים, ולשפר את בטיחות הרפואה בבתי חולים בישראל.

קבלו טיפים והנחיות לרפואה בטוחה

bottom of page