top of page

על העמותה

עמותת רפואה בטוחה היא עמותה ללא מטרות רווח שהוקמה בשנת 2017 על ידי רחל ואמנון לייקוביץ מתוך הכרה בחשיבות העליונה של המאבק הבלתי מתפשר בזיהומים נרכשים בבתי חולים וחשיבות המעורבות הקהילתית בו.

 

לפי דו"ח מבקר המדינה מ- 2013, בישראל מתים בין 4,000 ל-6,000 אנשים בשנה כתוצאה מזיהומים בבתי חולים. לפי אותו דו"ח ולדעת מומחים רבים בתחום, במקרים רבים (1000 - 4500)  ניתן היה למנוע את התמותה באמצעות שיפור תהליכים והעלאת מודעות, כפי שהוכח בעולם.

 

מטרת העמותה לחולל מהפך של ממש בתודעה הציבורית בתחום מניעת זיהומים נרכשים בבתי החולים.

 

העמותה פועלת להעלאת מודעות הציבור בנושא ונאבקת להצלת חיי המטופלים הנדבקים בזיהומים בבתי החולים, וכן  לשמירה ומימוש זכויותיהם של המטופלים ובני משפחותיהם.

 

העמותה מסייעת במתן מידע לציבור אודות המותר והאסור בעת ביקור חולים בבית החולים שכן  ריבוי המבקרים וחוסר המודעות של ציבור המבקרים תורמים להעברת זיהומים.

 

בנוסף, העמותה פועלת להובלת שינויים ומאבקים ציבוריים בנושא מניעת זיהומים נרכשים בבתי החולים וזכויות החולה, מול מערכת הבריאות ומקבלי החלטות. 
.

הקוד האתי

המייסדים וההנהלה

שותפים

bottom of page