הפעילות שלנו

קמפיינים

עמותת רפואה בטוחה מקיימת קמפיינים הסברתיים רבים על מנת להגביר את המודעות הציבורית לנושא הזיהומים הנרכשים בבתי חולים. העמותה מסייעת במתן מידע לציבור אודות זכויות וחובות בעת ביקור חולים בבית החולים שכן  ריבוי המבקרים וחוסר המודעות של ציבור המבקרים תורמים להעברת זיהומים.

רפואה בטוחה בקהילה

עם העליה בגיל חלה הידרדרות פיזית וקוגניטיבית שעלולה לסכן את הקהילה הבוגרת.

על מנת לשפר את בטיחותה של קהילה זו (בעת ביקור בבית החולים), פיתחה העמותה קורסים ייעודיים  על מנת להעלות את המודעות לסכנת ההדבקות בזיהומים והפצת הנחיות כלליות להימנעות מהם.

פעילות עם משרד הבריאות / מרכזים רפואים

עמותת רפואה בטוחה רואה את עצמה כנציגה של האינטרס הציבורי במניעת זיהומים הנרכשים בבתי החולים. במסגרת זו, העמותה תשתף פעולה עם כל הארגונים הרשמיים והממשלתיים הממונים על שירותי הבריאות הציבוריים ותפעל לשינוי התודעה הציבורית בנושא זה.

רפואה בטוחה בכנסת

העמותה פועלת בכנסת  לחיזוק השדולה למאבק בזיהומים נרכשים בבתי החולים. העמותה מספקת מחקר ונתונים למחוקקים  והיא  נוכחת באופן קבוע בכנסת באמצעות הלוביסטים שלה.

פורום המשפחות 


הפורום נוקט במאבק ציבורי עיקש ובלתי מתפשר על אופן טיפולה של מדינת ישראל בתחום מניעת הזיהומים הנרכשים בבית החולים. הפורום מצטרף למאבק העמותה להניע את מקבלי ההחלטות ואת הצדדים המעורבים להשקיע את כל האמצעים הדרושים לשיפור מערכת הבריאות ולמניעת זיהומים בבתי החולים.

מחקר

פעילות המחקר נעשית בשיתוף פעולה עם חוקרים מהקהילה האקדמית הישראלית והעולמית בתחומים שונים, הקשורים כולם למניעת זיהומים נרכשים בבתי החולים, ובשיתוף פעולה עם ארגונים בישראל העוסקים באבטחת איכות בשירותי הבריאות.
 

אירועים

עמותת רפואה בטוחה מקיימת אירועים מיוחדים המוקדשים להעלאת המודעות למניעת זיהומים נרכשים בבית החולים.

רפואה בטוחה לארגונים

עמותת רפואה בטוחה מעבירה הרצאות במקומות עבודה בנושא מניעת זיהומים נרכשים בבתי חולים, במטרה להגביר את המודעות ולהביא לשינוי התנהגותי. הרצאות אלה מסייעות ליצירת מודעות בקרב מעסיקים ועובדים במקום העבודה עצמו, כמו גם בקהילה המורחבת.

פעילות משותפת עם ביה"ח

עמותת רפואה בטוחה מבצעת פרויקטים בשיתוף פעולה עם מרכזים רפואיים  להעלאת המודעות למניעת זיהומים למטופלים ומלווים. הפעילות כוללת הפקה והפצת סרטוני אנימציה על מניעת זיהומים לכל מטופל שמתאשפז בבית החולים.