הקוד האתי

ערך יסוד - קדושת החיים  

אנשי "רפואה בטוחה" ישימו לנגד עיניהם יום יום את המטרה של הצלת חיי אדם ע"י מניעת זיהומים נרכשים במוסדות מערכת הבריאות.

יושרה

אנשי "רפואה בטוחה"  ידבקו בעקרונות ולערכי המוסר והאתיקה.

שיתוף פעולה

אנשי "רפואה בטוחה" יפעלו בשיתוף פעולה מתוך לכידות, רעות, תמיכה הדדית ואחדות מטרה למען המשימה המשותפת.

אחריות

אנשי "רפואה בטוחה" יראו עצמם שותפים פעילים במימוש ערך היסוד של העמותה ויפעלו תוך גילוי של מעורבות, יוזמה ושקידה, ובמסגרת סמכותם.

אמינות והגינות

אנשי "רפואה בטוחה" ינהגו באמינות, הגינות, שקיפות  ומקצועיות ראויה כלפי העובדים איתם בעמותה וכלפי השותפים איתם בעשייה.